‘Dit past niet bij een universiteit die een internationale uitstraling wil hebben’, zegt Van Gulik. De faculteitsraden weerspiegelen de samenstelling van de faculteiten nu niet voldoende, vindt hij. Bij GMW zat tot januari geen enkele internationale student in de faculteitsraad.

‘Ik heb het idee dat de medezeggenschapsraden niet goed genoeg voor hen worden opengesteld’, zegt Van Gulik. Officieel kunnen internationale studenten zich verkiesbaar stellen, maar dat doen ze niet snel omdat ze de Nederlandse vergaderstukken niet begrijpen. ‘Ik ben opgegroeid met Nederlands als moedertaal en voor mij is het soms al lastig om door die stukken heen te komen.’

Vertaalprogramma

Bij de faculteitsvergaderingen van GMW zit een vertaler, maar Van Gulik heeft voorgesteld om de stukken voortaan ook in het Engels beschikbaar te maken. Daar werd door het faculteitsbestuur niet meteen enthousiast op gereageerd. ‘Dat snap ik ook, want het kost geld en mankracht om het te realiseren. Maar de universiteit heeft vast een groot internationaliseringsbudget, dan hoor je hier ook in te investeren.’ 

Het bestuur gaat daarom nu op zoek naar een professioneel vertalingsprogramma. ‘Dat is een tussenoplossing waar ik nu mee kan leven’, zegt Van Gulik. ‘Maar op de lange termijn moet dit gewoon op een professionele manier vertaald worden. Dat hoort bij een professionele internationale organisatie.’