Fluiten en joelen tegen de minister

WOinActie ging vrijdag in Den Haag de straat op om te protesteren tegen de bezuinigingen in het wetenschappelijk onderwijs. In de anderhalf uur durende tocht liepen studenten en medewerkers gebroederlijk samen.
Door Zander Lamme

Volgens organisatie Woinactie kwamen er tweeduizend mensen op de betoging af. Onder hen waren tientallen afgevaardigden van de RUG. ‘Dit is goed, maar niet goed genoeg’, vindt hoogleraar Antoon de Baets, ook lid van de Personeelsfractie in de universiteitsraad.

Zwijgend en typend zat een groepje medewerkers van de letterenfaculteit van de RUG vrijdagmorgen in de intercity vanuit Groningen naar Den Haag. De docenten moesten nog even werken, want een paar uur demonstreren kost ze meteen een hele dag. En dat terwijl ze nu juist willen demonstreren tegen de hoge werkdruk.

Tja, wat een raar citaat

Het verklaart misschien ook waarom er niet meer medewerkers van de faculteit meegingen. ‘De opkomst valt wel wat tegen, maar het werk moet gewoon gedaan worden. Als het vandaag niet is, dan moeten we het morgen wel doen’, zegt docent Melanie Schiller.

Eensgezind

Over de redenen om te gaan demonstreren zijn de docenten eensgezind. Docent taalwetenschappen Rasmus Steinkraus: ‘Het financiële systeem klopt niet. Universiteiten moeten groeien, omdat je anders minder geld krijgt. Maar als je groeit, krijg je niet meer geld.’

Juist de letterenfaculteit bleek de afgelopen jaren binnen de RUG keer op keer grote moeilijkheden te hebben. Dat er sinds kort extra geld is vrijgemaakt, is slechts een pleister op de wonde, vinden ze.

Onderzoek en onderwijs, van beide disciplines kalft de kwaliteit af. Voor studenten gaat het volgens de groep bijna onmerkbaar. ‘Docenten kunnen het heel goed camoufleren’, zegt docent geschiedenis Laura Fahnenbruck.

Minder aansluiting

‘Of je stopt er meer uren in, of je verbetert minder op de inhoud’, zegt ze. ‘Dan sluiten je lessen bijvoorbeeld minder goed aan op de nieuwste literatuur of op actuele debatten.’ Voor Steinkrauss betekent het dat hij soms werkweken heeft van vijftig uur in plaats van de 38 die in zijn contract staan.

Maar ook op de kwaliteit van onderzoek wordt ingeleverd, zegt Schiller. Daaraan moet zij contractueel 40 procent van haar werktijd besteden. Maar het zijn de uren die het makkelijkst te verschuiven zijn, en dus al snel komen te vervallen. Steinkrauss: ‘Onderzoek zit niet vast aan vaste tijden, dus dat komt sneller in de verdrukking.’

‘Altijd druk’

Als de trein aankomt in Den Haag, sluit een aantal andere medewerkers zich op weg naar de Koekamp (het demonstratieveld) aan. Daar is ook een delegatie studenten aanwezig, zo’n 25, van van studentenbeweging DAG.

Student Bart Hekkema kan de redenen om te demonstreren dromen: steeds meer druk op studenten om binnen een bepaalde tijd af te studeren, steeds grotere schulden. Ook in de colleges merkt hij het. ‘Docenten hebben het altijd druk.’

De mars komt op gang. Studenten en medewerkers zingen liederen. Met teksten waarover ze wekenlang hebben kunnen nadenken: ‘Het is tijd voor solidariteit’ en ‘Education is right: fight, fight, fight’.

Geen mensenzee

Antoon de Baets is blij dat er een grote groep mensen door Den Haag trekt, maar hij denkt dat het lang niet voldoende is. ‘Om impact te maken, moet het een mensenzee zijn. Dit is te weinig. Anderzijds doet het me goed dat er zowel jonge als oude generaties medewerkers zijn en zowel medewerkers als studenten.’

Antoon de Baets

Dat er vanuit Groningen geen bussen zijn geregeld door het college van bestuur van de RUG, vindt hij een gemiste kans. Net als dat niet de colleges van bestuur van alle universiteiten vooraan lopen.

Fluiten en joelen

Bij het ministerie van Onderwijs aangekomen, houdt de optocht halt. Er wordt gefloten en gejoeld. De Baets fluit kort maar uitbundig mee. Tegen wie wordt nu eigenlijk gefloten? ‘Ik denk tegen de minister, en anders de mensen die er werken’, glimlacht hij.

Of de demonstratie op korte termijn helpt, betwijfelt De Baets. ‘De politici zullen ons niet meteen in de boezem sluiten en zeggen: “Waar waren jullie nou? Hier is een zak met vele miljoenen”. Dit zal een lange adem nodig hebben.’

Daarop wijst ook initiatiefnemer en UvA-hoogleraar Rens Bod tijdens zijn dankwoord. ‘We zijn nog niet klaar. Verwacht nog niet te veel vanuit Den Haag. Maar we groeien. Als we willen, kunnen we nu al de hele boel plat gooien aan de universiteiten.’

[manual_related_posts]

Rode vierkanten op Academiegebouw

Actievoerende studenten hebben in de nacht van zondag op maandag rode vierkanten, het symbool van WOinActie, gespoten op het bordes van het Academiegebouw en het bestuursgebouw van de RUG.
Door Nicole Aldershof en Rob Siebelink

De actie is gericht tegen het college van bestuur, zeggen de actievoerders. ‘Het is tijd dat het college van bestuur van de RUG de stafleden en studenten die willen demonstreren tegen het afbraakbeleid van Den Haag daadwerkelijk steunt.’

WOinActie houdt op 14 december een landelijke demonstratie in Den Haag tegen de bezuinigingen op het academisch onderwijs. Het college van bestuur van de RUG heeft officieel te kennen gegeven dat het de demonstratie steunt.

Maar woorden zijn geen daden, stellen de studenten, omdat docenten die naar de demonstratie willen gaan een vrije dag moeten nemen als zij onderwijsverplichtingen hebben. Ook wil het cvb de demonstratie niet met geld ondersteunen. ‘De zogenaamde steun van het college van bestuur is gebakken lucht.’

‘Volg de UvA’

In tegenstelling tot de Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht wil het college van bestuur van de RUG niets met WOinActie te maken hebben, concluderen de boze studenten.

De actievoerders roepen de RUG op om het voorbeeld van de UvA te volgen. Daar worden stafleden en studenten actief gestimuleerd de demonstratie bij te wonen, stellen zij. Op die dag wordt er bijvoorbeeld op de UvA geen aanwezigheidsplicht gehandhaafd en worden door het college van bestuur bussen geregeld.

De RUG stelt in een reactie dat de universiteit wel degelijk actie onderneemt. Zo maakte het college van bestuur onlangs bekend dat er jaarlijks 5 miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld om de werkdruk te verlagen. ‘Dat zijn duidelijke daden’, aldus RUG-woordvoerder Jorien Bakker.

Leenstelsel

Studenten kwamen afgelopen weekeinde ook in actie in Den Haag, met een demonstratie van de LSVb, LAKS, JOB, FNV-Jong en ROOD tegen het leenstelsel en de verhoging van de rente. Er deden zo’n vijfhonderd mensen aan mee, onder wie leden van de Groninger Studentenbond (GSb).

Jolien Bruinewoud van de GSb: ‘Het mooie was dat we door de straten liepen en mensen die dat zagen mee gingen doen en zich aansloten. Niet alleen studenten, maar ook dertigers en veertigers die zeiden: “Jullie worden benadeeld, we willen dat er iets wordt gedaan”.’

Tijdens de bijeenkomst werd een petitie met 124.000 handtekeningen overhandigd aan SP-Kamerlid Frank Futselaar. De petitie wordt dinsdag aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

[manual_related_posts]

Kleumend college voor WOinActie

Op de koude, natte banken van het VVV-kantoor op de Grote Markt volgden studenten dinsdagochtend college. Met de colleges in de buitenlucht protesteren docenten deze week in het kader van WOinActie tegen de te hoge werkdruk.
Door Lyanne Levy

‘Heel symbolisch’, vindt hoogleraar Barend van Heusden het om buiten college te geven. ‘De regering laat ons in de kou staan. Wetenschappers werken structureel over en dat eist zijn tol op een gegeven moment. Het is tijd dat er aandacht voor de te hoge werkdruk op de universiteit komt.’

Hij geeft op de Grote Markt aan eerstejaarsstudenten het vak geschiedenis en theorie van kunsten en media. ‘Binnen drie weken krijgen ze al hun eerste demonstratie voor de kiezen.’ Maandag mailde hij zijn studenten dat ze warme kleren en een stuk plastic moesten meenemen voor het college op de tribune van het VVV-kantoor.

WOinActie

In Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Leiden, Wageningen, Maastricht en Groningen voeren docenten en hoogleraren deze week actie. Ze vragen aandacht voor de bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs, de te hoge werkdruk en de soms overvolle colleges. WOinActie, de organisatie achter de protesten, wil een extra investering van 1,15 miljard voor het wetenschappelijk onderwijs.

Tijdens zijn college in de buitenlucht maakt Van Heusden van de gelegenheid gebruik om de stof toe te passen op de omgeving. Hij kijkt naar de Martinitoren om te zien hoe laat het is en ziet daarin een voorbeeld: ‘Als je naar de Martinitoren kijkt, zou Plato zeggen: het is een verschijningsvorm van een abstract idee.’ Als hij zijn zin wil afmaken, worden de klokken van de toren geluid. Na drie kwartier gaat het college binnen verder.

Meerdere locaties

Op de Grote Markt worden dinsdag nog twee colleges gegeven en deze week vinden er elke dag op meerdere locaties buitencolleges plaats. In het Noorderplantsoen, voor het Harmoniegebouw en op het H.W Mesdagplein volgen studenten colleges. Donderdag houdt Arts, Culture and Media een silent read-in in het Academiegebouw. Gekleed in zwarte kleren bezetten de medewerkers de trappen om te lezen.

Studentenbeweging DAG helpt de docenten bij het organiseren van de acties. ‘Docenten hebben het al druk genoeg en kunnen wel wat hulp gebruiken bij het organiseren’, zegt Jochem Dijkstra. ‘Steeds meer docenten haken aan. Ze motiveren elkaar’, zegt Koen Marée.

En de studenten? ‘Die lijden niet onder de acties’, zegt Dijkstra. ‘De prioriteit van docenten ligt bij studenten. Die gaan altijd voor’, zegt Van Heusden.

[manual_related_posts]

RUG-docenten naar buiten voor WOinActie

De bezuinigingen op het hoger onderwijs gaan voorlopig gewoon door, terwijl de werkdruk torenhoog is. Docenten protesteren deze week met colleges in de buitenlucht.
Door Thereza Langeler

Onder de noemer WOinActie vragen universiteitsmedewerkers aandacht voor de problemen waarmee ze te maken hebben. De studentenaantallen groeien, maar de financiering voor universiteiten groeit niet mee. Sterker nog: de komende jaren bezuinigt de overheid tientallen miljoenen op het hoger onderwijs, bleek uit de Miljoenennota die op Prinsjesdag gepresenteerd is.

Dat leidt ertoe dat bijna alle tijd van universitaire staf wordt opgeslokt door hun onderwijstaken, en ze hun werkdruk als veel te hoog ervaren. Om te laten zien dat de maat wat hen betreft vol is, voeren docenten en hoogleraren deze week actie in Amsterdam, Groningen, Utrecht, Leiden en Nijmegen. Ze geven hun colleges niet in de gebruikelijke collegezaal, maar in de open lucht.

Cultuurtheorie op de Grote Markt

Aan de RUG vinden maandagmiddag, dinsdag en donderdag buitencolleges plaats. Cultuurtheoreticus Barend van Heusden zal dinsdagochtend midden op de Grote Markt doceren over de opkomst van het christendom in de Romeinse tijd. ‘De werkdruk onder de docenten is echt heel hoog’, weet Van Heusden. Hij hoopte zoveel mogelijk collega’s mee te krijgen, maar dat bleek moeilijk. ‘Ze willen wel, maar kunnen niet.’

Zo ziet hoogleraar statistiek Casper Albers te veel logistieke problemen om zijn eigen college, dat door 250 studenten gevolgd wordt, naar buiten te verplaatsen. ‘Daar moet je van alles voor regelen, dat gaat niet in anderhalve dag.’ In de universiteitsraad verzocht Albers het RUG-bestuur om de acties te ondersteunen, in navolging van de besturen van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Steun

Dat deed het Groningse college van bestuur niet. Het schaart zich wel achter de vereniging van Nederlandse universiteiten (VSNU), die de voorgenomen bezuinigingen ‘zorgwekkend’ noemt; daar laat de RUG het bij, zegt rector magnificus Elmer Sterken.

Vakbonden VAWO en FNV steunen de acties wel, en ook studenten denken mee. Studentenbeweging DAG is betrokken bij de organisatie van de acties in Groningen. Studentenpartij Lijst Calimero is druk bezig met de organisatie van een eigen openluchtcollege, dat vrijdagmiddag plaatsvindt op het Harmonieplein.

Wil je op de hoogte blijven van de acties deze week? Updates verschijnen op deze Facebookpagina.

[manual_related_posts]

Opinie: College, kom uit uw kantoor

WOinActie voert deze week actie op de universiteiten. Het cvb van de RUG steunt die, maar alleen in woord. Een gemiste kans, schrijft student geschiedenis Bart Hekkema in een open brief aan het universiteitsbestuur.
Door Bart Hekkema

Geacht college van bestuur,

Het Hoger Onderwijs staat al jaren onder grote financiële druk en de situatie aan de Rijksuniversiteit Groningen is, zoals aan alle andere hoger onderwijsinstellingen, schrijnend. Docenten, onderzoekers maar bovenal mensen werken structureel avonden, weekenden en vakanties over om al hun werk gedaan te krijgen.

Stapels administratief werk, essays en tentamens van studenten, scripties en collegevoorbereidingen. Dat doen zij naast de wetenschappelijke output die zij moeten genereren om als PhD een postdoc en als postdoc een vaste onderzoeksaanstelling te kunnen krijgen.

En ook dan houdt het niet op. Er moet gepubliceerd worden in peer-reviewed tijdschriften en binnen het competitieve systeem moeten alle wetenschappers, net gepromoveerd of professor, onderzoeksvoorstellen schrijven, deze indienen en wachten op honorering waar in veel gevallen maar 10 procent van de aanvragen in ‘de prijzen valt’. Het gaat ten koste van gezinnen, ontspanning en de mentale en lichamelijke gezondheid van de mensen aan uw universiteit.

In de afgelopen decennia is er massaal bezuinigd op het hoger onderwijs. Ook op de Prinsjesdag van dit jaar werd in de miljoenennota aangekondigd dat er nog eens 19 miljoen euro gekort zal worden op de lumpsum: het geld dat hoger onderwijsinstellingen krijgen uitgekeerd van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit komt bovenop de 183 miljoen euro aan bezuinigingen die afgelopen jaar al zo fel bekritiseerd zijn.

Hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Geert Buelens zei al eens doeltreffend: ‘Minder docenten moeten in minder tijd en met minder geld minder kennis overbrengen om meer studenten aan meer diploma’s te helpen’. En dat rijmt het met feit dat er sinds de eeuwwisseling 68 procent meer studenten zijn gekomen, maar de rijksbijdrage per student 25 procent is gedaald.

Er wordt bezuinigd tot er een woestijn over blijft waar ook uw medewerkers worden gedreven tot het onmogelijke en het onacceptabele. De Britten hebben er een woord voor: austerity. De Duitsers zouden het Kapitalvernichtung noemen, maar ons kabinet noemt het eufemistisch ‘doelmatigheidskorting’.

De bezuinigingen en de immense werkdruk zijn de redenen waarom het initiatief WOinActie de komende week actie gaat voeren rondom twee concrete eisen. De eerste eis is dat deze doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro moet worden afgeschaft en de tweede eis is dat de overheidsfinanciering moet worden hersteld naar het niveau van het jaar 2000. Dat betekent ieder jaar zo’n 1,15 miljard euro extra.

De rek is eruit. Daarom zullen docenten en onderzoekers door het gehele land deze week colleges geven in de buitenlucht. Daarbij zou ik het als student erg waardevol vinden wanneer docenten de eerste 10 à 15 minuten van hun college gebruiken om de precaire situatie uit te leggen en aan te geven hoe er al jarenlang roofbouw op docenten wordt gepleegd.

Het is voor studenten niet altijd zichtbaar dat de werkdruk voor docenten immens is. Ik hoor vaak verontwaardigde verhalen van studenten over waarom hun tentamens of essays ‘te laat’ worden nagekeken. Voor hen is niet duidelijk onder welke omstandigheden de mensen aan uw universiteit het hoofd boven water proberen te houden.

Aan de Universiteit van Leiden houden docenten daarom bijvoorbeeld een ‘overwerk-in’. Deze variant op de sit-in wordt gebruikt om overwerk te doen waar docenten vaak hun weekenden voor moeten opofferen. Ze willen daarmee de werkdruk en structurele onderfinanciering zichtbaar maken, docenten én studenten zijn welkom.

En dat is belangrijk, want de werkomstandigheden van docenten zijn gelijk aan de leeromstandigheden van studenten. Daarnaast zullen In Amsterdam, Utrecht, Nijmegen. Maastricht, Wageningen en ook in Groningen docenten colleges in de buitenlucht geven.

Helaas heeft u als college van bestuur afgelopen week in de Universiteitsraad te kennen gegeven WOinActie enkel in woord te ondersteunen. U zou een voorbeeld kunnen nemen aan Mirjam van Praag, de collegevoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij heeft aangekondigd colleges te bezoeken en roept iedereen actief op in actie te komen tegen de bezuinigingen.

Staat u écht achter uw bevlogen docenten en onderzoekers, dan spiegelt u zich aan dit voorbeeld. Kom uit uw kantoor en volg een college bij de inspirerende en bevlogen docenten die hun passie in de buitenlucht zullen uitdragen. Laat zien dat u solidair bent en draag deze week het Rode Vierkantje. Dit is een strijd van ons allemaal.

Bart Hekkema is student Europese talen en Culturen en lid van Democratische Academie Groningen (DAG)

[manual_related_posts]